Pitna voda - ohranjanje voda in zagotavljanje kakovosti

TERMIN IZVEDBE STROKOVNEGA POSVETOVANJA: v sredo, 20. novembra 2019

KRAJ IZVEDBE: velika predavalnica Hotela STIL, Litijska cesta 188, Ljubljana
www.hotel-stil.si 
(brezplačno parkirišče pred hotelom)

 

Lepo vas vabimo na strokovno posvetovanje, ki bo potekalo v sredo, 20. novembra 2019, v veliki seminarski predavalnici Hotela Stil v Ljubljani.

Strokovno posvetovanje je namenjeno:
- vodovodnim, komunalnim, vodnogospodarskim, sanitarnim in zdravstvenim strokovnjakom
- strokovnim delavcem v industriji, javni upravi, bolnicah, hotelih, šolah, vrtcih in drugih več stanovanjskih objektih, ki so zadolženi za oskrbo s pitno vodo
- ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova znanja in dobre prakse na področju zagotavljanja kakovostne pitne vode ter si izmenjati izkušnje z ostalimi udeleženci strokovnega posvetovanja.

 

PROGRAM STROKOVNEGA POSVETOVANJA: 

08.30 - 09.00, registracija udeležencev

 

09.00 – 09.45, Varstvo voda, ki se uporabljajo za odvzeme ali so namenjene za javno oskrbo s pitno vodo
Dr. Tanja Mohorko, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije

 

09.45 – 10.30, Tla in njihove lastnosti, pomembne za ohranjanje kakovosti podzemnih voda
Dr. Borut Vrščaj, Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire

   

10.30 – 11.00, odmor za kavo

 

11.00 – 11.45, Vodovarstvena območja – njihov namen in pomen
Dr. Janko Urbanc, Geološki zavod Slovenije, Oddelek za podzemne vode in hidrogeologijo

 

11.45 – 12.30, Izredni vremenski dogodki in kakovost pitne vode
Sabina Ott Rutar, podjetje Microbium, Ljubljana

  

12.30 – 13.30, odmor za kosilo

 

13.30 – 15.00, Od črpališča do pipe uporabnika - pregled zakonodaje, problematika in laboratorijske preiskave s področja pitne vode
Mag. Renata Bregar, NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje, hrano

 

15.00 – 15.30, razprava in zaključek strokovnega posveta

 

KOMERCIALNA PREDSTAVITEV:

Vabimo vas, da na posvetovanju sodelujete s komercialno predstavitvijo vašega podjetja. Pišite nam na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in poslali vam bomo ponudbo z različnimi možnostmi sodelovanja.

INFORMACIJE:
Kotizacija za udeležbo na strokovnem posvetovanju znaša 183,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo posvetovanja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na posvetovanju, jutranjo kavo v času registracije udeležencev ter kosilo med glavnim odmorom.

POPUSTI: pri prijavi na posvetovanje prejme vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja 10 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred posvetovanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 20112019
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na strokovno posvetovanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73