Kontrola kvalitete aktivnega blata na čistilnih napravah z uporabo mikrobioloških metod

TERMIN IZVEDBE: v ponedeljek in torek, 19. in 20. junija 2017

KRAJ IZVEDBE: velika predavalnica Hotela STIL, Litijska cesta 188, Ljubljana
www.hotel-stil.si, za udeležence bo na voljo brezplačno parkirišče pred hotelom

 

PROGRAM MEDNARODNEGA STROKOVNEGA POSVETOVANJA:

Kontrola kvalitete aktivnega blata na čistilnih napravah z uporabo mikrobioloških metod

(Operation and control of activated sludge processes using microbiological analysis)

 

1. dan, ponedeljek, 19. junija 2017

 

08.00 – 08.55, registracija udeležencev

 

08.55 – 09.00, uvodni pozdrav organizatorja

 

09.00 – 09.30, Gospodarjenje z vodnimi viri in stopnja onesnaženosti z biološkega vidika
(Water resources management and the degree of pollution from a biological point of view)
Mihael J. Toman, Univerza v Ljubljani, BF

  

09.30 – 10.00, Procesi v aktivnem blatu
(The activated sludge processes)
David Jenkins, University of California at Berkeley, USA

 

10.00 – 11.00, Združba aktivnega blata; flokula – značilnosti in struktura, pomen glavne populacije mikroorganizmov
(The activated sludge community, nature and composition of flocs, the main microbiological populations and their roles)
Valter Tandoi, Water Research Institute, IRSA – CNR, Rim

 

11.00 – 11.30, diskusija in odmor 

 

11.30 – 12.00, Težave pri ločevanju aktivnega blata
(Solids separation problems)
Valter Tandoi, Water Research Institute, IRSA – CNR, Rim

 

12.00 – 13.00, Napihovanje blata – razlogi, obvladovanje, rešitve za komunalne in industrijske naprave
(Filamentous bulking sludge – causes, control strategies and options for domestic and industrial systems)
David Jenkins, University of California at Berkeley, USA

 

13.00 – 14.00, diskusija in kosilo

 

14.00 – 15.00, Penjenje blata – razlogi, obvladovanje, rešitve
(Activated sludge foaming – causes, control strategies and options)
David Jenkins in Valter Tandoi

 

15.00 – 16.00, Praživali (Protozoa)
Steve Leach, Novozymes, Philadelphia, Pennsylvania, USA

 

16.00 – 16.30, diskusija

 

2. dan, torek, 20. junija 2017

 

08.30 – 09.30, Emisije smradu v procesih z odpadnimi vodami
(The problem of odour emissions in wastewater systems)
David Jenkins, University of California at Berkeley, USA

 

09.30 – 10.15, Industrijske odpadne vode – kako se ravnanje z njimi razlikuje od ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami
(Industrial wastewaters – how does their treatment differ from municipal wastewaters)
David Jenkins, University of California at Berkeley, USA

 

10.15 – 10.30, odmor

 

Delavnice s predavatelji in slovenskimi tutorji

 

10.30 – 11.15, Mikroskopsko opazovanje aktivnega blata
(Microscopic examination for activated sludge process control)
David Jenkins in Valter Tandoi

 

11.15 – 11.30, Praktično delo:
predstavitev dela, tehnike barvanja (priprava mikroskopskega preparata, prikaz primera barvanja po Gram in barvanja po Neisser, svetlobni mikroskop)
(Laboratory: introduction – sample handling and preparation, staining procedures Neisser and Gram, phase contrast light microscope)

 

11.30 – 12.45, Mikroskopsko opazovanje preparatov – napihovanje blata – prevladujoči tipi nitastih organizmov
(Microscopic observation of filamentous bacteria – bulking – dominant filamentous organisms types)

 

12.45 – 13.45, kosilo

 

13.45 – 15.15, Mikroskopsko opazovanje preparatov – napihovanje blata in penjenje – prevladujoči tipi nitastih organizmov
(Microscopic observation of filamentous bacteria – bulking and foaming – dominant filamentous organisms types)

 

15.15 – 15.30, odmor

 

15.30 – 16.30, Praktična primera: Nitasti mikroorganizmi na industrijski ČN in Nitasti mikroorganizmi na komunalni ČN
(Practical remedial actions: Filamentous microorganisms in industrial WWTP and  Filamentous microorganisms in municipal WWTP)

 

16.30 – 17.00, zaključek posvetovanja

 

Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku, ob prisotnosti tehničnega prevajalca in slovenskih tutorjev.

 

USPOSABLJANJE JE NAMENJENO:

- Upravljavcem (vodjem in operaterjem) obstoječih in planiranih čistilnih naprav
- Strokovnjakom na fakultetah in strokovnih šolah ter raziskovalnih inštitutih
- Projektantom in svetovalcem za področje čiščenja odpadnih voda
- Tako začetnikom, ki želijo spoznati osnovne tehnike prepoznavanja nitastih bakterij kot tudi strokovnjakom z izkušnjami, ki to področje že poznajo in želijo svoje znanje izpopolniti in nadgraditi
- In ne nazadnje vsem, ki delajo v komunalnih podjetjih in na čistilnih napravah in bi želeli izkoristiti priložnost za srečanje s svetovno znanimi strokovnjaki s tega področja ter si izmenjati izkušnje in dobre prakse 

INFORMACIJE:

Kotizacija znaša 244,00 EUR in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo posvetovanja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na dogodku, pogostitev med odmori ter kosilo med glavnim odmorom.

Kotizacijo nakažite pred posvetovanjem na poslovni račun pri NLB d.d. Ljubljana, številka SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 19062017. Račun boste prejeli po izvedbi.

Namestitev / nočitev: v primeru koriščenja nočitve v Hotelu STIL znaša za udeležence posvetovanja nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 58,00 EUR. Cena vključuje tudi koriščenje parkirnega prostora in DDV. Nočitev lahko rezervirate na naslovu www.hotel-stil.si ali na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Na usposabljanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

prokuristka in vodja projekta, Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73