Varno delo z nevarnimi kemikalijami

TERMIN IN KRAJ IZVEDBE:

- tečaj bo potekal ponovno v četrtek, 18. junija 2020, od 9.00 do 11.00 ure,
v predavalnici Inštituta za varilstvo, Ptujska ulica 19, Ljubljana - Bežigrad

- tečaje organiziramo tudi za zaključene skupine udeležencev, po naročilu - za ponudbo nam pišite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vabimo vas na osnovni tečaj usposabljanja s področja »varnega dela oziroma ravnanja z nevarnimi kemikalijami«.

Vsebino tečaja smo pripravili na podlagi dolgoletnih izkušenj, ki smo si jih pridobili pri organizaciji usposabljanj s področja kemijske zakonodaje, oziroma varnega ravnanja z nevarnimi kemikalijami.
Izkazala se je velika potreba po taki vrsti usposabljanja, ki bi bilo namenjeno vsem tistim, ki se pri svojem delu srečujejo z nevarnimi kemikalijami in potrebujejo osnovna znanja s tega področja, predvsem pa veliko praktičnih primerov in napotkov ter dobrih praks.
Udeleženci usposabljanja si bodo na podlagi novo pridobljenih znanj zagotovili varnejše delo tako zase kot tudi za svoje sodelavce. 

PROGRAM VODI:
predavatelj, mag. Zoran Bučalič, dipl.varn.inž., iz Ministrstva za zdravje, Urad RS za kemikalije. G. Bučalič se v sklopu kemijske zakonodaje ukvarja s področjem varnega ravnanja s kemikalijami, varnostnimi listi, področjem sporočanja podatkov za kemikalije, pogoji za proizvodnjo, promet in ravnanje s kemikalijami ter skladiščenjem nevarnih kemikalij. Je s strani Ministrstva za zdravje imenovani predavatelj za predavanja na tečajih za »Svetovalce za kemikalije« / usposabljanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

CILJNA SKUPINA:

Priporočamo, da se tečaja udeležijo vsi, ki pri svojem delu na kakršen koli način delajo in ravnajo z nevarnimi kemikalijami:

- delavci v proizvodnih procesih
- zaposleni v kemijskih laboratorijih (podjetja, raziskovalni laboratoriji, osnovne in srednje šole, fakultete, bolnice in zdravstveni domovi, lekarne)
- operaterji v komunalnih podjetjih  
- trgovci, ki rokujejo s kemikalijami  
- delavci, ki čistijo objekte in pri tem uporabljajo profesionalna čistila  
- delavci v pralnicah in čistilnicah, ki pri delu uporabljajo profesionalna pralna sredstva  
- bazenski mojstri v kopališčih  
- ter vsi, ki se srečujejo pri svojem delu z nevarnimi kemikalijami in bi želeli svoje znanje izpopolniti ter izmenjati izkušnje

PROGRAM IN TRAJANJE TEČAJA:

Na tečaju, ki traja 2 uri, bodo udeleženci spoznali naslednja področja:

- vsebina »Zakona o kemikalijah«  
- vrste nevarnih kemikalij  
- razvrščanje, pakiranje in označevanje -  GHS poenoten sistem  
- varnostni list – vsebina, primeri in praktična uporaba VL  
- uredba REACH in prepovedi
- skladiščenje nevarnih kemikalij po predpisanih razredih 
- oznake - piktogrami, previdnostni stavki in stavki o nevarnosti    
- etiketa na embalaži nevarnih kemikalij  
- napotila uporabnikom  
- navodila za varno delo s kemikalijami  
- ukrepi za varnejše delo s kemikalijami – organizacijski, tehnično varnostni in individualni ukrepi  
- varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu  
- vzroki za nesreče s kemikalijami  
- praktični primeri in napotki ter dobre prakse

 

Take tečaje organiziramo tudi za zaključene skupine udeležencev.
Z vsebino in terminom izvedbe se prilagodimo vašim potrebam.
Pišite nam na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in poslali vam bomo ustrezno ponudbo.

INFORMACIJE:

Kotizacija znaša 61,00 EUR in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo usposabljanja, pisno gradivo ter izdajo potrdila o udeležbi na usposabljanju.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 18062020. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na tečaj se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKT:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.