HACCP dobra higienska praksa

TERMIN IZVEDBE: 
- tečaj bo potekal ponovno v torek, 1. oktobra 2019
, od 9h do 13h, v predavalnici Inštituta za varilstvo, Ptujska ulica 19, Ljubljana - Bežigrad  
- tečaje organiziramo tudi za zaključene skupine udeležencev, po naročilu - za ponudbo nam pišite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CILJNA SKUPINA:

Usposabljanje je namenjeno vsem tistim, ki na kakršen koli način delajo in ravnajo z živili in si želijo pridobiti kompetence za varno ravnanje v proizvodnji živil, predelavi, skladiščenju, transportu, prodaji in postrežbi živil.
Tečaj je primeren za delavce v proizvodnji in pripravi ter predelavi živil; tistim, ki delajo v skladiščih z živili; prevoznikom in kurirjem; prodajalcem v trgovinah z živili in zadrugah; kuharjem, natakarjem in ostalemu osebju v gostinski dejavnosti; zdravstvenemu osebju in kuharjem v bolnicah, domovih za starejše in zavodih; kuharjem, vzgojiteljem, njihovim pomočnikom in učiteljem v vrtcih, šolah in domovih; ter vsem, ki bi želeli pridobiti nova in dodatna znanja s področja dobre higienske prakse oziroma varnega ravnanja z živili.

VSEBINA USPOSABLJANJA:

Strokovni seminar se izvaja z namenom pridobivanja novih in dodatnih znanj o higieni živil in načelih HACCP sistema. Higiena živil obsega vse faze »od vil do vilic«: pridelava, priprava, obdelava, predelava, izdelava, pakiranje, hramba, prevoz, razdeljevanje in prodaja živil ter oskrba z živili.

PROGRAM:

- Zakonske zahteve, Uredbe in pravilniki
- Zahteve nadzora in odgovornost 
- Tveganja, higienski in tehnični pogoji 
- Zahteve za osebje, dokumentacija 
- Preventivne mere in način nadzora
- Smernice dobre higienske prakse
- HACCP sistem - načela, izvajanje, preprečevanje tveganj, načrt, KKT 
- Biološka, fizična in kemijska tveganja
- Higienski program v povezavi s HACCP sistemom, higiena živil
- Čiščenje, ravnanje z odpadki in prevoz živil
- Varnost in zaščita pred toksičnimi snovmi
- Modeli patogenih mikroorganizmov
- Presoje - notranje in zunanje
- Označevanje živil - novosti in alergeni
- 10 minutni pisni preizkus znanja ter podelitev potrdil o opravljenem usposabljanju 


PREDAVATELJ:

Andrej Pauer, z izobrazbo univ. dipl. inž. živilske tehnologije, samostojni svetovalec za uvedbo in preverjanje uspešnosti sistemov HACCP, z dolgoletnimi izkušnjami v živilski industriji in udeleženec mnogih inšpekcijskih presoj tako doma, kot v tujini. Strokovnjak s področja poznavanja EU zakonodaje ter udeleženec mnogih izobraževanj in šolanj v EU in tujini.

INFORMACIJE:

Kotizacija znaša 122,00 EUR in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo usposabljanja, pisno gradivo, pisno preverjanje znanja, potrdilo o opravljenem usposabljanju ter malico med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI 56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 01102019.
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na usposabljanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

ZA ZAKLJUČENE SKUPINE:

Organiziramo tudi tečaje iz dobre higienske prakse za zaključene skupine.
Vaše potrebe nam sporočite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  in poslali vam bomo ustrezno ponudbo.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73