HACCP dobra higienska praksa

TERMIN IZVEDBE:   
- tečaje organiziramo za zaključene skupine udeležencev, po naročilu - za ponudbo nam pišite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CILJNA SKUPINA:

Usposabljanje je namenjeno vsem tistim, ki na kakršen koli način delajo in ravnajo z živili in si želijo pridobiti kompetence za varno ravnanje v proizvodnji živil, predelavi, skladiščenju, transportu, prodaji in postrežbi živil.
Tečaj je primeren za delavce v proizvodnji in pripravi ter predelavi živil; tistim, ki delajo v skladiščih z živili; prevoznikom in kurirjem; prodajalcem v trgovinah z živili in zadrugah; kuharjem, natakarjem in ostalemu osebju v gostinski dejavnosti; zdravstvenemu osebju in kuharjem v bolnicah, domovih za starejše in zavodih; kuharjem, vzgojiteljem, njihovim pomočnikom in učiteljem v vrtcih, šolah in domovih; ter vsem, ki bi želeli pridobiti nova in dodatna znanja s področja dobre higienske prakse oziroma varnega ravnanja z živili.

VSEBINA USPOSABLJANJA:

Strokovni seminar se izvaja z namenom pridobivanja novih in dodatnih znanj o higieni živil in načelih HACCP sistema. Higiena živil obsega vse faze »od vil do vilic«: pridelava, priprava, obdelava, predelava, izdelava, pakiranje, hramba, prevoz, razdeljevanje in prodaja živil ter oskrba z živili.

PROGRAM:

- Zakonske zahteve, Uredbe in pravilniki
- Zahteve nadzora in odgovornost 
- Tveganja, higienski in tehnični pogoji 
- Zahteve za osebje, dokumentacija 
- Preventivne mere in način nadzora
- Smernice dobre higienske prakse
- HACCP sistem - načela, izvajanje, preprečevanje tveganj, načrt, KKT 
- Biološka, fizična in kemijska tveganja
- Higienski program v povezavi s HACCP sistemom, higiena živil
- Čiščenje, ravnanje z odpadki in prevoz živil
- Varnost in zaščita pred toksičnimi snovmi
- Modeli patogenih mikroorganizmov
- Presoje - notranje in zunanje
- Označevanje živil - novosti in alergeni
- 10 minutni pisni preizkus znanja ter podelitev potrdil o opravljenem usposabljanju 


PREDAVATELJ:

Andrej Pauer, z izobrazbo univ. dipl. inž. živilske tehnologije, samostojni svetovalec za uvedbo in preverjanje uspešnosti sistemov HACCP, z dolgoletnimi izkušnjami v živilski industriji in udeleženec mnogih inšpekcijskih presoj tako doma, kot v tujini. Strokovnjak s področja poznavanja EU zakonodaje ter udeleženec mnogih izobraževanj in šolanj v EU in tujini.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73