Kopalne vode 2020

TERMIN IZVEDBE POSVETOVANJA: strokovno posvetovanje je prestavljeno na nov termin in sicer takole - sreda, 23. septembra 2020

KRAJ IZVEDBE: velika predavalnica Hotela STIL v Ljubljani, Litijska cesta 188
www.hotel-stil.si,
brezplačno parkirišče pred hotelom 

 

Lepo vas vabimo na naše tradicionalno strokovno posvetovanje, ki bo potekalo v sredo, 23. septembra 2020, v veliki seminarski predavalnici Hotela Stil v Ljubljani.

 

Strokovno posvetovanje je namenjeno:

- vsem, ki na kakršen koli način delajo v bazenskih kompleksih in dnevno skrbijo za zagotavljanje kakovosti kopalnih vod ter spremljevalnih prostorov
- upravljavcem in vzdrževalcem kopaliških objektov in naprav, kopališkim mojstrom in športnim delavcem v plavalnih klubih, balneologom, projektantom in investitorjem za izgradnjo kopaliških objektov, strokovnjakom v zdravstveno negovalnih centrih, ….
- ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja ter dobre prakse na področju zagotavljanja kakovosti in varnosti kopalne vode ter si izmenjati izkušnje z ostalimi udeleženci strokovnega posvetovanja.

 

PROGRAM STROKOVNEGA POSVETOVANJA:

 

08.30 – 09.00, registracija udeležencev

 

09.00 – 10.30, Kopalne vode in aktualna problematika na tem področju

Mag. Renata Bregar, NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

 

10.30 – 11.00, odmor

 

11.00 – 11.45, Težave, ki se lahko pojavijo pri pripravi bazenske vode in ukrepi za odpravo neskladnosti

Tamara Stare, SoTom H.V. Ljubljana

 

11.45 – 12.30, Kakovost in vzdrževanje zraka v bazenskem prostoru

Bojan Gavez, Menerga Maribor

 

12.30 – 13.30, odmor za kosilo

 

13.30 – 14.15, Ravnanje z odpadnimi kopalnimi vodami in možnosti za prihranke 

Nedjan Brataševec, Idroconsult, San Giorgio di Piano, Italija (predavanje bo v ang. jeziku)

 

14.15 – 15.00, Principi merjenj in meritve z mikrobiološkimi in kemijskimi testerji za terensko uporabo

Gregor Zupin / Sabina Ott Rutar, Microbium Ljubljana

 

15.00 – 15.30, diskusija in zaključek strokovnega posvetovanja

 

INFORMACIJE:

Strokovno posvetovanje se zaradi stanja v državi zaradi novega koronavirusa in s tem povezano prestavitvijo vseh dogodkov prestavlja iz prvotno planiranega termina 8.4.2020 na nov termin - sreda, 3. junija 2020.

Kotizacija za udeležbo na posvetovanju znaša 183,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo posvetovanja, pisno gradivo / zbornik predavanj, potrdilo o udeležbi na posvetovanju, jutranjo pogostitev v času registracije udeležencev ter kosilo med glavnim odmorom.

 

POPUSTI: pri prijavi na posvetovanje prejme vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja 10 % popusta pri plačilu kotizacije.

 

Kotizacijo nakažite pred posvetovanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 23092020
Račun boste prejeli po izvedbi.

 

Na posvetovanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem.
prokuristka in vodja projekta, 
GSM: 041 99 20 73