Kopalne vode 2019

TERMIN IZVEDBE POSVETOVANJA: v sredo, 3. aprila 2019

KRAJ IZVEDBE: velika predavalnica Hotela STIL v Ljubljani, Litijska cesta 188
www.hotel-stil.si,
brezplačno parkirišče pred hotelom 

 

Lepo vas vabimo na strokovno posvetovanje, ki bo potekalo v sredo, 3. aprila 2019, v veliki seminarski predavalnici Hotela Stil v Ljubljani.

 

Strokovno posvetovanje je namenjeno:

- vsem, ki na kakršen koli način delajo v bazenskih kompleksih in dnevno skrbijo za zagotavljanje kakovosti kopalnih vod ter spremljevalnih prostorov
- upravljavcem in vzdrževalcem kopaliških objektov in naprav, kopališkim mojstrom in športnim delavcem v plavalnih klubih, balneologom, projektantom in investitorjem za izgradnjo kopaliških objektov, strokovnjakom v zdravstveno negovalnih centrih, ….
- ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja ter dobre prakse na področju zagotavljanja kakovosti in varnosti kopalne vode ter si izmenjati izkušnje z ostalimi udeleženci strokovnega posvetovanja.

 

PROGRAM STROKOVNEGA POSVETOVANJA:

 

08.30 – 09.00, registracija udeležencev

 

09.00 – 10.30, KOPALNE VODE (zakonodaja, problematika na področju kopalnih vod)

Mag. Renata Bregar, NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje, hrano

 

10.30 – 11.00, odmor

 

11.00 – 12.30, Varno v vodi in ob vodi

Ivanka Gale, dr. med. spec., NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje
Mag. Mateja Poje, ARSO Agencija RS za okolje

 

12.30 – 13.30, odmor za kosilo

 

13.30 – 14.15, Čiščenje in ponovna uporaba odpadne bazenske vode v funkciji zaščite okolja in uporabnikov bazenov

Dr. Matej Čehovin, podjetje MAK CMC tehnologija vode, Ljubljana

 

14.15 – 15.00, Dobre prakse pri zagotavljanju notranjega nadzora izvajanja sistema HACCP na kopališčih

Marjana Peterman, univ. dipl. inž., ZPS Zveza potrošnikov Slovenije

 

15.00 – 15.30, diskusija in zaključek strokovnega posvetovanja

 

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na posvetovanju znaša 183,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo posvetovanja, pisno gradivo / zbornik predavanj, potrdilo o udeležbi na posvetovanju, jutranjo pogostitev v času registracije udeležencev ter kosilo med glavnim odmorom.

 

POPUSTI: pri prijavi na posvetovanje prejme vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja 10 % popusta pri plačilu kotizacije.

 

Kotizacijo nakažite pred posvetovanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 03042019
Račun boste prejeli po izvedbi.

 

Na posvetovanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem.
prokuristka in vodja projekta, 
GSM: 041 99 20 73