Merilna negotovost vzorčenja materialov iz okolja

TERMIN IZVEDBE: strokovni seminar z delavnico bo potekal ponovno v mesecu aprilu 2020  

KRAJ IZVEDBE: predavalnica Inštituta za varilstvo, Ptujska ulica 19, Ljubljana-Bežigrad

 

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

Osnovni teoretični pristopi osnovani na racionalnosti izvedbe z delavnico s praktičnim primerom izračuna.

 

KOMU JE NAMENJEN STROKOVNI SEMINAR: 

Seminar je namenjen vsem strokovnim delavcem v kemijskih laboratorijih, ki imajo uveden sistem zagotavljanja kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 oziroma so v fazi pridobivanja akreditacije v povezavi z validacijo analiznih metod ter oceno merilne negotovosti pri preskušanju:

• zaposlenim v kontroli kakovosti, kemijskih laboratorijih proizvodnih in storitvenih procesov, inštitutov, fakultet ter različnih raziskovalnih organizacij, ki se vsakodnevno srečujejo z meritvami,
• vsem, ki delajo na področju tehnike, kemije, farmacije, prehrane, okolja, zdravstva, veterine, .... in se pri delu srečujejo z opravljanjem laboratorijskih meritev,
• vsem, ki želijo svoje znanje na področju validacij in merilne negotovosti osvežiti, nadgraditi oziroma izboljšati ter ga uspešno uporabljati pri svojem delu v kontrolnem laboratoriju,
• ter ne nazadnje vsem, ki želijo izmenjati dobre prakse s področja validacij in merilne negotovosti pri kemijskih meritvah in z diskusijo prispevati k dobri izvedbi usposabljanja,
• strokovni seminar je primeren tako za izkušene praktike, ki želijo osvežiti in razširiti svoje znanje, kot tudi za novince.

Še posebno pozornost bomo na tokratnem seminarju namenili merilni negotovosti pri VZORČENJU materialov iz okolja.

Predstavljeni bodo praktični primeri ugotavljanja merilne negotovosti vzorčenja z navezavo na obstoječo zakonodajo.

Na seminarju imamo predviden čas za diskusijo in razčlenitev konkretnih primerov praks udeležencev.

 

VODENJE SEMINARJA Z DELAVNICO:

Strokovni seminar z delavnico bo vodil mag. Primož Auersperger, univ. dipl. inž. kem. analizne kemije, zaposlen v podjetju JP VOKA SNAGA d.o.o. Ljubljana.
Njegovo področje dela je akreditirana analitika organskih spojin z metodami plinske kromatografije, identifikacija potencialnih novih onesnaževal pri virih pitne vode (kvalitativne metode), svetovanje pri izvedbah validacij, vrednotenjih merilne negotovosti iz podatkov validacije in modeliranju celokupne merilne negotovosti z uporabo računalniškega programa GUM Workbench.
Je zunanji strokovni ocenjevalec Slovenske akreditacije za metode vzorčenja in kemičnih preskušanj in je član sektorskega odbora za kemijo pri Slovenski akreditaciji.

Strokovni seminar bo moderirala in povezovala dr. Vida Hudnik, univ. dipl. inž. kem. tehn.

 

VAŠA VPRAŠANJA:

V prijavnici nam lahko posredujete vaše vprašanje, za katerega bi želeli, da se obravnava na strokovnem seminarju.

 

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na usposabljanju znaša 183,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter malico med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 20202020. Račun boste prejeli po izvedbi.

 

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73