Odgovorna raba kemikalij

TERMIN IZVEDBE: seminar bo potekal ponovno v mesecu decembru 2019, od 09.00 do 13.00 ure
- seminarje organiziramo tudi za zaključene skupine / po ponudbi in naročilu

KRAJ IZVEDBE: predavalnica Inštituta za varilstvo, Ptujska ulica 19, Ljubljana - Bežigrad
- v primeru zaključene skupine seminar poteka v prostorih naročnika usposabljanja

 

PROGRAM SEMINARJA:

Število kemikalij vsak trenutek narašča, nove snovi se pogosto uvaja v proizvodne procese, v zasebno življenje kemikalije vstopajo neprepoznavno in nezavedno. Skoraj vsak dan na področju Slovenije zaznamo nezgodo z nevarnimi snovmi, kar je rezultat pogoste, vsakodnevne uporabe nevarnih snovi in ne zadosti odgovornega ravnanja z nevarnimi kemikalijami.

Na seminarju bosta predavateljici predstavili koncept ozaveščanja, ki je primeren tako za laične kot tudi za profesionalne uporabnike kemikalij, vse z namenom  zviševanja ravni varnostne kulture na področju odgovorne rabe kemikalij.

Prepoznavanje nevarnosti kemikalije je temeljna informacija, ki jo mora uporabnik imeti, da lahko kemikalijo prične uporabljati. V kolikor se zaveda nevarnosti posamezne kemikalije, bo odgovoren uporabnik lahko analiziral posledice, ki nastanejo pri dogodkih nenadzorovanega sproščanja, razkroja ali reakcije z drugo snovjo.
Naslednji korak je zmanjšanje tveganja za nastanek neželenih dogodkov, pri čemer s primernimi ukrepi skušamo zmanjšati posledice ali pogostost nastanka dogodka.

Predstavljen bo protokol, kot zaporedje štirih korakov, s katerim lahko celovito predstavimo lastnosti in posledice pri uporabi nevarne kemikalije / PAZI:
- Prepoznavanje lastnosti in nevarnosti kemikalije
- Analiziranje posledice uporabe kemikalij
- Zmanjšanje tveganja pri uporabi kemikalije
- Izbira najprimernejšega načina ukrepanja pri nastanku neželenega dogodka

Beseda PAZI je s predstavljenim protokolom lahko akronim, posebna vrsta kratice, tvorjena iz začetnih komponent v stavku, ki se lahko uporablja za sistematično ozaveščanje za odgovorno rabo kemikalij.    

VODENJE SEMINARJA:

Usposabljanje bosta vodili doc. dr. Barbara Novosel, predstojnica Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost ter Dominika Slabajna, varnostna inženirka, samostojna strokovna delavka na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požari.
Obe predavateljici prihajata iz Univerze v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za kemijsko inženirstvo in tehniško varnost, Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost.    

CILJNA SKUPINA:

Usposabljanje je namenjeno vsem tistim, ki na kakršen koli način delajo in ravnajo z nevarnimi kemikalijami:

- zaposleni v kemijskih laboratorijih (podjetja, raziskovalni laboratoriji, osnovne in srednje šole, fakultete, bolnice in zdravstveni domovi, lekarne)
- tisti, ki delajo v proizvodnih procesih
- operaterji v komunalnih podjetjih
- trgovci, ki rokujejo s kemikalijami
- delavci, ki čistijo objekte in pri tem uporabljajo profesionalna čistila
- delavci v pralnicah in čistilnicah, ki pri delu uporabljajo profesionalna pralna sredstva
- bazenski mojstri v kopališčih
- ter vsi, ki se srečujejo pri svojem delu z nevarnimi kemikalijami in bi želeli svoje znanje izpopolniti ter izmenjati izkušnje

KAJ PA SKUPINSKO?

V primeru, da bi želeli izvesti tako usposabljanje za vse vaše zaposlene ali za večje število udeležencev (n.pr. 10 ali več) nam pišite na naš naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in pripravili vam bomo ustrezno ponudbo.

V tem primeru se s terminom izvedbe usposabljanja in s samo vsebino usposabljanja prilagodimo vašim željam in potrebam dela.

Usposabljanje opravimo pri vas, na sedežu podjetja, oziroma v prostorih, kjer opravljate vašo dejavnost.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 183,00 EUR na udeleženca in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter malico med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 27092019. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73