Validacija preskusnih metod ter ovrednotenje merilne negotovosti pri kemijskih merjenjih

TERMIN IZVEDBE: seminar bo potekal v sredo, 15. maja 2019 od 9h do 15h  

KRAJ IZVEDBE: predavalnica Inštituta za varilstvo, Ptujska ulica 19, Ljubljana-Bežigrad

 

NAMEN SEMINARJA: 

Seminar je namenjen  strokovnjakom v kemijskih laboratorijih kot pomoč pri izpolnjevanju zahtev za akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 v povezavi z validacijo metod ter oceno merilne negotovosti pri preskušanju:

• zaposlenim v kontroli kakovosti, kemijskih laboratorijih proizvodnih in storitvenih procesov, inštitutov, fakultet ter različnih raziskovalnih organizacij, ki se vsakodnevno srečujejo z meritvami,
• vsem, ki delajo na področju tehnike, kemije, farmacije, prehrane, okolja, zdravstva, veterine, .... in se pri delu srečujejo z opravljanjem laboratorijskih meritev,
• vsem, ki želijo svoje znanje na področju validacij in merilne negotovosti osvežiti, nadgraditi oziroma izboljšati ter ga uspešno uporabljati pri svojem delu v kontrolnem laboratoriju,
• ter ne nazadnje vsem, ki želijo izmenjati dobre prakse s področja validacij in merilne negotovosti pri kemijskih meritvah in z diskusijo prispevati k dobri izvedbi usposabljanja,
• strokovni seminar je primeren tako za izkušene praktike, ki želijo osvežiti in razširiti svoje znanje, kot tudi za novince.

VODENJE SEMINARJA:

Seminar bo vodila dr. Andreja Drolc, ki ima dolgoletne izkušnje s področja meroslovja, analizne kemije ter uvajanja sistemov kakovosti glede na zahteve standarda ISO/IEC 17025. Je avtorica številnih publikacij s tega področja, poleg tega pa izvaja izobraževanja s področja meroslovja in kakovosti.

PROGRAM SEMINARJA:

08.30 – 09.00, registracija udeležencev

09.00 – 09.45, Postopek validacije preskusnih metod (validacijski parametri)

09.45 – 10.30, Obravnava različnih pristopov k validaciji

10.30 – 11.00, odmor za malico

11.00 – 11.45, Rezultat validacije (validacijsko poročilo)

11.45 – 12.30, Pomen merilne negotovosti

12.30 – 12.45, odmor za kavo

12.45 – 13.30, Ovrednotenje merilne negotovosti – različni pristopi (validacijski podatki, modelna enačba)

13.30 – 14.15, Poročanje merilne negotovosti

14.15 – 15.00, diskusija in zaključek

VAŠA VPRAŠANJA:

Ker želimo strokovni seminar izpeljati na način, da bomo čim več govorili o problemih, ki so vaši, nam lahko v prijavnici posredujete vaša vprašanja, za katera bi želeli, da se obravnavajo na strokovnem seminarju – vprašanja bodo pred seminarjem posredovana predavateljici.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na strokovnem seminarju znaša 183,00 EUR in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter malico med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 15052019. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73