Delavnice

- Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
- Ciljno vodenje
- Poslovna odličnost in PRSPO
- Aktualne spremembe ocenjevanja poslovne odličnosti in ISO 9000-2008
- Učinkovito planiranje proizvodnje
- Standardizacija in standardi
- Kakovost in TQM
- Tehnike vodenja kakovosti
- Uvajanje sistemov kakovosti
- Stroški kakovosti
- Klasifikacija proizvodov
- Embalaža
- Notranja logistika
- Podrobna predstavitev TPS Toyota Production System
- Uvajanje vrednostne analize postopkov
- Avtonomizacija in avtomatizacija operacij
- Izboljševanje pretočnih časov v organizacijah
- CRM upravljanje odnosov s strankami
- Izboljševanje odnosov z dobavitelji
- CM Change Management upravljanje sprememb, predstavitev CM Net
- Izboljševanje aktivnosti zaposlenih v organizacijah
- Napotki za učinkovite akcijske načrte
- Vitka proizvodnja
- TBM Time Based Management
- Merjenje in izboljševanje izkoriščenosti strojev in linij
- Uvajanje letnih razgovorov
- Izboljševanje zadovoljstva zaposlenih
- Možnosti varčevanja v organizacijah in varovanja okolja
- Ideje za neposredno uvajanje koristnih predlogov
- Merjenje in izboljševanje usposobljenosti zaposlenih
- Merjenje in primerjanje s konkurenco Benchmarking
- Inovativno vodenje podjetja
- Izboljševanje sodelovanja med zaposlenimi
- Kakovostno vodenje organizacije
- Strateška usmeritev
- Prepričanje o uspehu v organizacijah
- Kolektivna zavezanost
- OE organizacijska energija v organizacijah
- Izboljšanje produktivnosti v pisarnah
- Nova paradigma za obvladovanje sprememb
- Napotki za uspešnost posameznega zaposlenega na osebnem nivoju
- Reinženiring za razvoj podjetja
- Kaizen izboljševanje operacij za strateško prednost
- Metoda 20 ključev
- Metoda 6 klobukov za razmišljanje vodij
- Uvajanje formalnega sistema koristnih predlogov
- Učinkovito vodenje sestankov
- Obvladovanje konfliktov
- Učinkovito poslušanje
- Sindikati in vodenje skupin
- Vertikalna razmerja
- Učinkovite predstavitve
- Reševanje problemov in sistem stalnih izboljšav
- Mini podjetje in območje mini podjetja - delovne skupine
- Izgube zaradi aktivnosti
- Vizualizacija
- Skupinsko delo
- Urejanje delovnih mest z metodo 5S
- Standardni delovni postopek, delovna navodila
- Disciplina, slabo delo in obravnavanje pritožb
- Model za izboljšave na področju organizacijske energije
- Vzdrževanje notranjega ravnovesja za boljše delovne rezultate

Pišite nam na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in pripravili vam bomo ustrezno ponudbo.