Varno delo z nevarnimi kemikalijami v proizvodnji

TERMIN IZVEDBE: 23. maja 2013, od 9.00 do 14.30

KRAJ IZVEDBE: predavalnica Inštituta za varilstvo, Ptujska ulica 19, Ljubljana-Bežigrad  

CILJ IZOBRAŽEVANJA:

Zagotavljanje varnosti v proizvodnem procesu – kje in kako začeti?
Udeleženci bodo spoznali postopke vzpostavitve sistema varnega ravnanja z nevarnimi kemikalijami v proizvodnem procesu in načine, kako pričeti z ureditvijo delovnega prostora, da bi zadostili zakonskim zahtevam in upoštevali nova spoznanja stroke za celovito zagotavljanje varnega in zdravega dela, z namenom hitre  prilagoditve tehničnemu napredku.

Predstavitev smernice za varno delo – kot orodje za celovit in sistematičen pregled stanja in identifikacijo področij s povečanim tveganjem.
Namen Smernice za zagotavljanje varnosti in zdravja je povečanje stopnje varnosti in zdravja pri delu v proizvodnem procesu in drugih prostorih, v katerih se izvaja delo z nevarnimi kemikalijami, postopki in opravila, ki vključujejo uporabo manjših količin nevarnih kemikalij, naprav, aparatur, inštalacij in druge opreme ter pregled delovnih postopkov.

Novo označevanje nevarnih kemikalij, varnostni list, etiketa na embalaži ter skladiščenje nevarnih kemikalij.
Udeleženci bodo spoznali najnovejše zakonodajne zahteve glede razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij, zahteve glede vsebine etikete na embalaži ter vsebine varnostnega lista in najnovejše zahteve glede shranjevanja in skladiščenja nevarnih kemikalij v predpisane razrede po novem pravilniku.

Prva pomoč pri nesrečah s kemikalijami.
Udeležencem bodo predstavljeni vzroki za zastrupitve in ukrepi prve pomoči ter praktična navodila, kako pri nesreči uporabiti podatke iz varnostnega lista in etikete na embalaži.

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA:

09.00 – 10.00     Varno ravnanje z nevarnimi kemikalijami in ureditev delovnega mesta
doc. dr. Barbara Novosel, višja predavateljica, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

10.00 – 10.45     Predstavitev smernice za varno delo - kot orodje za pregled stanja 
Dominika Slabajna, dipl. varn. inž., samostojna strokovna delavka na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požari, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

10.45 – 11.15     odmor

11.15 – 12.00     Novo označevanje nevarnih kemikalij, varnostni list, etiketa na embalaži
Zoran Bučalič, dipl. varn. inž., Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije

12.00 – 12.45     Skladiščenje nevarnih kemikalij po novih zahtevah pravilnika o skladiščenju
mag. Semira Hajrlahović Mehić, dipl. inž. kem. tehn.

12.45 – 13.00     odmor

13.00 – 14.30     Prva pomoč pri nesrečah s kemikalijami s praktičnimi ukrepi
prim. Marija Jamšek, dr.med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Center za zastrupitve

CILJNA SKUPINA:

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki na kakršen koli način delajo v proizvodnih procesih in skladiščih ter ravnajo z nevarnimi kemikalijami in vodjem službe varstva pri delu kot koordinatorjem zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v podjetjih.

INFORMACIJE:

Kotizacija znaša 144,00 EUR in vključuje 20% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, pisno gradivo v obliki skripta, potrdilo o opravljenem izobraževanju ter malico med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred izobraževanjem na poslovni račun št. 0201 2025 7891 246, sklic na številko 23052013. Prosimo vas, da s seboj prinesete potrdilo o plačilu. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na izobraževanje se lahko prijavite z e-prijavo.

ODJAVE:

Skrajni rok za morebitno odpoved je v pisni obliki tri dni pred izvedbo. V primeru odjave dva dni pred izvedbo vam zaračunamo stroške v višini 30% kotizacije. Po tem času zaračunamo kotizacijo v celoti.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73