OEE - skupni izkoristek opreme

TERMIN IZVEDBE: jeseni 2012, od 10h do 14h

KRAJ IZVEDBE: predavalnica Inštituta za varilstvo, Ptujska ulica 19, Ljubljana - Bežigrad

CILJI IZOBRAŽEVANJA:

V proizvodnih družbah se neredko srečamo z naslednjima scenarijema:

A. Vaši kupci so povečali naročila tako, da dosedanja kapaciteta opreme ne zadošča več. Res ne?

B. Morebiti se naročila niso bistveno spremenila, vendar se nikakor ne morete izkopati iz ne planiranega nadurnega dela, saj v rednem delovnem času iz različnih razlogov ne uspete izpolniti naročil. Kot najboljša rešitev se vam ponuja povečanje kapacitet opreme. Mar res?

Preden investirate v opremo, se raje vprašajte, koliko izkoriščate svojo sedanjo opremo. Poznate izkoristek vaše opreme? Ali veste, kolikšna je njena razpoložljivost in kako učinkovito deluje? Ali veste, kaj vam najbolj zmanjšuje izkoristek opreme? So to zastoji, neučinkovito delovanje ali ne kakovost? Če ne poznate odgovora na ta vprašanja, potem počakajte z investicijami v opremo, ker morebiti ne bodo potrebne. Raje najprej ugotovite, kolikšen je izkoristek opreme, ki jo že imate, in se šele nato odločite o investicijah.

Na seminarju boste izvedeli, kako ugotoviti skupni izkoristek opreme, t.i. OEE, ki je eden temeljnih kazalnikov uspešnosti proizvodnje. Spoznali boste, kako izračunamo izkoristek, katere podatke potrebujemo za izračun, kako izkoristek analiziramo in tolmačimo ipd. Predstavili bomo tudi primer dobre prakse s področja OEE iz svetovne avtomobilske industrije. 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA:

- Kaj je Skupni izkoristek opreme oz. OEE, kaj pomeni in kaj meri? 
- Kako izračunamo OEE?
- Kako analiziramo OEE?
- Primer dobre prakse
- Diskusija

Priporočamo vam, da s seboj prinesete kalkulator.

CILJNA SKUPINA:

Skupni izkoristek opreme oz. OEE spada v abecedo strokovnih in vodstvenih sodelavcev v vseh proizvodnih družbah, še posebej na področjih:

- Vodenja, načrtovanja in planiranja proizvodnje
- Vzdrževanja
- Tehnologije  
- Kakovosti
- Čedalje pogosteje, vsaj v avtomobilski industriji, morajo OEE poznati tudi zaposleni v Nabavi in Prodaji.  

PREDAVATELJ:

Seminar bo vodil dr. Janez Gradišek, direktor službe Napredek v Cimos d.d.. Dr. Gradišek ima bogate pedagoške in raziskovalne izkušnje, še posebej na področju statistične obdelave podatkov. V Cimosu vodi službo, ki v prakso uvaja sodobne metode vodenja, organizacije in spremljanja proizvodnje.

INFORMACIJE:

Kotizacija znaša 190,00 EUR in vključuje 20% DDV, organizacijo in izvedbo izobraževanja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju ter malico med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred izobraževanjem na poslovni račun št. 0201 2025 7891 246, sklic na številko 20102011. Prosimo vas, da s seboj prinesete potrdilo o plačilu. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na izobraževanje se lahko prijavite z e-prijavo.

ODJAVE:

Skrajni rok za morebitno odpoved je v pisni obliki tri dni pred izvedbo. V primeru odjave dva dni pred izvedbo vam zaračunamo stroške v višini 30% kotizacije. Po tem času zaračunamo kotizacijo v celoti.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73