Sistemi stalnih izboljšav in Tehnike reševanja problemov

TERMIN IZVEDBE: trenutno le za zaključene skupine (zahtevajte ponudbo)

KRAJ IZVEDBE: po dogovoru z naročnikom usposabljanja

CILJI IZOBRAŽEVANJA:

Udeleženci bodo spoznali najpomembnejše in najbolj razširjene sisteme stalnih izboljšav, ki jih uporabljajo proizvodna in storitvena podjetja. Pridobili bodo informacije in znanja o teh metodah, spoznali značilnosti metod ter primere uporabe v praksi. Iz širokega nabora tehnik in metod, ki jih le-te vključujejo, bodo podrobno spoznali nekatere najbolj tipične in jih na delavnici praktično preizkusili.

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA:

- Osnove sistema vitke proizvodnje

- Osnove sistema vitkih poslovnih procesov

- Nekatera tipična orodja iz sistema LEAN s praktičnimi primeri

- Osnove sistema 20 KLJUČEV

- Nekatera tipična orodja iz sistema 20 KLJUČEV s praktičnimi primeri

- Osnove sistema 6 SIGMA

- Nekatera tipična orodja iz sistema 6 SIGMA s praktičnimi primeri

- Tehnike reševanja problemov v timu

- Praktična uporaba tehnik reševanja problemov

- Dobre prakse

CILJNA SKUPINA:

Seminar z delavnico je namenjen vsem, ki se v proizvodnih ali storitvenih podjetjih  ukvarjajo z uvajanjem sistemov stalnih izboljšav, vodenjem, planiranjem in upravljanjem procesov, vodjem proizvodnje ali procesov, vodjem obratov, tehnologom in vodjem službe kakovosti, vodilnim in vodstvenim delavcem, ki želijo izboljšati rezultate poslovanja svojega procesa in poslovanja družbe kot celote.  

PREDAVATELJ:

Seminar bo vodil dr. Franc Gider, priznani strokovnjak s področja vitke proizvodnje, optimizacije in racionalizacije proizvodnih procesov, uvajanja različnih sistemov stalnih izboljšav in organizacije proizvodnih in storitvenih procesov, z dolgoletnimi izkušnjami pri svetovalnem delu v Sloveniji in tujini.

INFORMACIJE:

Kotizacija znaša 240,00 EUR in vključuje 20% DDV, organizacijo in izvedbo izobraževanja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju ter malico med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred izobraževanjem na poslovni račun št. 0201 2025 7891 246, sklic na številko 20102011. Prosimo vas, da s seboj prinesete potrdilo o plačilu. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na izobraževanje se lahko prijavite z e-prijavo.

ODJAVE:

Skrajni rok za morebitno odpoved je v pisni obliki tri dni pred izvedbo. V primeru odjave dva dni pred izvedbo vam zaračunamo stroške v višini 30% kotizacije. Po tem času zaračunamo kotizacijo v celoti.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73