TPM in SMED

TERMIN IZVEDBE: trenutno le za zaključene skupine (zahtevajte ponudbo)

KRAJ IZVEDBE: po dogovoru z naročnikom usposabljanja

CILJI IZOBRAŽEVANJA:

TPM – celovit sistem vzdrževanja: udeleženci bodo spoznali načine izračunavanja celovite učinkovitosti opreme in spremljanja izkoriščenosti strojev; načine vzdrževanja kot timsko delo med operaterji v proizvodnji, vodstvenimi delavci in vzdrževalnim osebjem; kako razviti načrt vzdrževanja in kako definirati vloge, ki jih mora igrati osebje iz proizvodnje in vzdrževanja ter kako izvajati dnevne preglede s pomočjo kontrolnih listov.

SMED – tehnike hitrih menjav orodij: udeleženci bodo spoznali pomen zmanjšanja zastojnih časov zaradi menjav, načine izboljšanja fleksibilnosti in odzivnosti organizacije na zahteve kupca, kako se lotiti SMED projekta, kako analizirati aktivnosti med menjavami, kako ločiti interne in eksterne aktivnosti ter kako skrajšati čase menjav.

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA:

- uvod v TPM
- spremljanje celovite učinkovitosti strojev (OEE)
- priprava celovitega plana vzdrževanja
- praktično reševanje problemov in postavljenih nalog
- praktične rešitve in dobre prakse
- tehnike SMED in osnovne definicije
- predstavitev tehnik in pristopov
- tehnike hitrih menjav orodij
- priprava prvega SMED projekta
- praktično reševanje problemov in postavljenih nalog
- praktične rešitve in dobre prakse

CILJNA SKUPINA:

Delavnica je namenjena vsem, ki se v proizvodnih podjetjih ukvarjajo s sistemi vzdrževanja proizvodnih procesov in naprav,   vodenjem, planiranjem in upravljajo s proizvodnimi procesi, vodjem vzdrževanja, vodjem proizvodnje ali procesov, vodjem obratov, tehnologom in mojstrom v vzdrževanju in proizvodnji, vodjem službe kakovosti, vodilnim in vodstvenim delavcem, ki želijo izboljšati rezultate poslovanja svojega procesa in poslovanja družbe kot celote.  

PREDAVATELJ:

Seminar bo vodil dr. Franc Gider, priznani strokovnjak s področja vitke proizvodnje, optimizacije in racionalizacije proizvodnih procesov, uvajanja različnih sistemov stalnih izboljšav in organizacije proizvodnih procesov, z dolgoletnimi izkušnjami pri svetovalnem delu v Sloveniji in tujini.

INFORMACIJE:

Kotizacija znaša 240,00 EUR in vključuje 20% DDV, organizacijo in izvedbo izobraževanja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju ter pogostitev med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred izobraževanjem na poslovni račun št. 0201 2025 7891 246, sklic na številko 20102011. Prosimo vas, da s seboj prinesete potrdilo o plačilu. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na izobraževanje se lahko prijavite z e-prijavo.

ODJAVE:

Skrajni rok za morebitno odpoved je v pisni obliki tri dni pred izvedbo. V primeru odjave dva dni pred izvedbo vam zaračunamo stroške v višini 30% kotizacije. Po tem času zaračunamo kotizacijo v celoti.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73