Vitka proizvodnja in vitki poslovni procesi

TERMIN IZVEDBE: trenutno le za zaključene skupine (zahtevajte ponudbo)

KRAJ IZVEDBE: po dogovoru z naročnikom usposabljanja

VSEBINA IZOBRAŽEVANJA:

Ali so vaša proizvodnja in / ali poslovni procesi vitki?
Kaj pravzaprav pomeni biti vitek?

Obstaja velika razlika med uvajati vitko proizvodnjo in dejansko imeti vitko proizvodnjo. Postati vitek pomeni spremeniti način razmišljanja, naučiti se videti izgube, stalno spreminjati razumevanje kaj pravzaprav izgube so in delati na tem, kako jih odpraviti.

Številna podjetja, delujoča v današnjem konkurenčnem mednarodnem poslovnem okolju so postavljena pred dnevne izzive biti boljša, hitrejša in ponuditi izdelke trgu ceneje od konkurence. Zavedanje pomena postati vitek in obvladovati vitke procese in / ali  proizvodnjo je sedaj zato še toliko pomembnejše. Vendar, samo uvajanje principov vitke proizvodnje še ne pomeni, da bo podjetje tudi dejansko postalo vitko. Dogaja se, da podjetja uvajajo posamična orodja in izboljšave brez kakršne koli skupne strategije izboljšav v podjetju. V takih primerih, se pogosto zastavljajo vprašanja:

Kje naj sploh začnemo?
Kje smo mi z uvajanjem vitke proizvodnje?
Zakaj kljub vsem naporom ni vidnega napredka glede na minulo obdobje?

Zato je še kako pomembno zavedati se  obvladovanja osnovnih načel vitke proizvodnje:
- Vrednost izdelka ali storitve določa kupec
- Prepoznajte vrednostni tok procesov
- Odpravite sedem velikih izgub
- Naredite procese tekoče
- Vlecite (PULL), nikoli porivajte (PUSH)
- Težite k popolnosti 

CILJI IZOBRAŽEVANJA:

Spoznati principe in prednosti vitke proizvodnje in poslovnih procesov, ki vam lahko pomagajo pri odpravljanju izgub zaradi prekomerne proizvodnje, večji prožnosti pri odzivu na zahteve kupcev, poenostavljanju procesa oskrbe delovnih mest, povezavi procesov in njihovo približevanje potrebam kupca, odkrivanju prikritih izgub v procesih, odpravljanju nepotrebnih in prekomernih zalog, izboljšanju komunikacije v in izven podjetja.

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA:

- Predstavitev udeležencev in predavatelja.
- Kaj je vitka proizvodnja in kaj je vrednostni tok?
- Osnove vitkih procesov in proizvodnje.
- Orodja vitkih procesov in proizvodnje.
- Načrtovanje vitkih procesov in proizvodnje.
- Primeri iz prakse.
- Vaja (delo v skupinah).

CILJNA SKUPINA:

Delavnica je namenjena vsem, ki se v proizvodnih in storitvenih podjetjih ukvarjajo z vodenjem, planiranjem in upravljajo s poslovnimi procesi, vodjem proizvodnje ali procesov, vodjem obratov, tehnologom in mojstrom v proizvodnji, vodjem službe kakovosti, vodilnim in vodstvenim delavcem, ki želijo izboljšati rezultate poslovanja svojega procesa in poslovanja družbe kot celote. 

PREDAVATELJ:

Seminar bo vodil dr. Dean Besednjak, svetovalec – vodja projektov stalnih izboljšav v skupini Prevent. V svoji svetovalni karieri je delal na več kot 50 različnih projektih v različnih slovenskih in tujih podjetjih. Področje njegovega delovanja so poleg sistemov nenehnih izboljšav tudi optimizacija in organizacija proizvodnih ter poslovnih procesov.

INFORMACIJE:

Kotizacija znaša 240,00 EUR in vključuje 20% DDV, organizacijo in izvedbo izobraževanja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju ter pogostitev med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred izobraževanjem na poslovni račun št. 0201 2025 7891 246, sklic na številko 20102011. Prosimo vas, da s seboj prinesete potrdilo o plačilu. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na izobraževanje se lahko prijavite z e-prijavo.

ODJAVE:

Skrajni rok za morebitno odpoved je v pisni obliki tri dni pred izvedbo. V primeru odjave dva dni pred izvedbo vam zaračunamo stroške v višini 30% kotizacije. Po tem času zaračunamo kotizacijo v celoti.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73