Čustvena inteligenca v poslovnem okolju

Čustvena inteligenca v osebnem in poslovnem okolju

Program je namenjen vsem, ki želijo bolje razviti čustvene spretnosti (samozavedanje, motivacija, empatija, družbene spretnosti) in izboljšati osebno uspešnost in učinkovitost tako v zasebnem kot v poslovnem okolju.

Cilj: Spoznati, kako nam čustvena inteligenca - kot je samozavedanje, zaznavanje lastnih čustev in občutkov ter čustev in občutkov drugih ljudi, motivacija, cilji in empatija - pomaga uspešno razviti čustvene sposobnosti za delovanje v osebnem in poslovnem okolju ter kako lahko z ustrezno izbiro sloga vedenja z vidika čustvene inteligence prispevamo k izboljšanju čustveno inteligentne organizacije.

Vsebina:
čustvena inteligenca in osebnostni razvoj posameznika
- krepitev sposobnosti reševanja problemov in obvladovanja zunanjih pritiskov
- oblikovanje in doseganje zastavljenih ciljev
- pravilna izbira komunikacije v odnosu do soljudi
- prepoznavanje novih priložnosti v ravnanju z ljudmi
čustvena inteligenca in karierni razvoj posameznika
- doseganje boljših rezultatov v poslovnem okolju
- krepitev veščin pri ustvarjanju in vzdrževanju medosebnih odnosov
čustveno inteligentno poslovno okolje in njen razvoj
- prepoznavanje in razvoj čustveno inteligentnega poslovnega okolja/organizacije - tvorijo jo čustveno inteligentni ljudje, ki izražajo čustveno globino, predanost osebnemu poslanstvu, odgovornost in sposobnost vplivanja

Vsebino delavnice lahko še posebej prilagodimo za vodstvene delavce, ki želijo bolje razviti čustvene spretnosti in izboljšati osebno delovanje in vodenje sodelavcev v poslovnem okolju ter tako dolgoročno prispevati k uspešnosti poslovnega okolja.
Prav tako je možna prilagoditev vsebine delavnice za kadrovske strokovnjake, s poudarki na delu z zaposlenimi v podjetju. 

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega dela, komunikacije med udeleženci in predavateljico ter skupinskih oblik dela. Izvaja se za najmanj 10 ljudi do maksimalno 20 ljudi.
Trajanje: celoten program delavnice traja 12 andragoških ur (9 ur). Skrajšana oblika programa traja 4 andragoške ure (3 ure).   
Izvajalki: Vesna Jevremovič in Jasna Brovč Potokar.
Kraj izvedbe: v poslovnem okolju, na sedežu naročnika. 

Delavnico izvajamo za zaključene skupine.

Pišite nam na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in pripravili vam bomo ustrezno ponudbo.

Informacije: Mojca Stamač Šereg, M: 041/ 99 20 73.